خون و انقلاب

به مناسبت ایام محرم نوشتم:

درک شرایط امروز منطقه بدون آگاهی از تاریخ ساده نیست، هزار و چندصد سال پیش و بعد از شهادت سیدالشهدا در دشت کربلا، اعراب و امپراتوری وسیع‌شان در سرازیر سقوط قرار گرفت، اگرچند که در یک برهه ی کوتاه و درعهد عبدالملک مروان توانستند با اعمال زور و خشونت بی قید و بند و با سرکوب مخالفان شرایط را به نفع خود و تا حدی آرام کنند، اما این خون مطهر سالار شهیدان بود که می جوشید و دست آخر هم دودمان آل امیه را به باد داد. کمتر از چند دهه و بعد از قیام جناب زید و یحیا و دیگر قیام های مردمی علیه حکومت شام، سرانجام و در زمان ابومسلم ایرانی بساط امپراتوری وسیع اعراب ورافتاد و او توانست بعد از کمتر از صد سال پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی؛ ایران و تمام خراسان را از سیطره ی اعراب مستقل کند، به این ترتیب اعراب هرچه را در عهد خلفای راشدین‌شان صاحب شده بودند یک‌باره باختند. این «پیچِ پرماجرایِ تاریخ»، سریعتر از آنچه اعراب خیال میکردند تمام شد، و این قوم بیابان‌گرد گمنام؛ تقریباً به همان سرعتی که در تاریخ پیدا شده بودند؛ محو شدند. در این میان اما آنچه بیشتر و پیشتر از تمام حوادث سده ی اول، سقوط و انحطاط امپراتوری اعراب را سرعت داد؛ خونِ مطهر سیدالشهدا و قیام تاریخ سازشان در نیمه های قرن بود.

دو امپراتوری بزرگ عصر تمام جهان را بین خودشان قبضه کرده بودند: بلوک شرق و غرب. ایران ما هم آن روزها و در تقسیم بندی های عصر بخشی از بلوک غرب و حیاط خلوت یانکی ها در منطقه بود. تیره‌گی و تاریکی؛ تنها صدایی که به گوش می رسید. بیداد و وحشت و مرگ، این ها تمام میراث جنگ سرد برای بشریت بود، این اما باز هم خون مطهر حسینِ علی ع بود که جوشید، بعد از هزار سال، و این مردم مسلمان ایران بودند که بازهم و با رهبری یکی از نوادگان سیدالشهدا؛ یخِ تاریخ را شکستند: انقلاب 57 آغاز «پیچِ تازه ی تاریخ» بود!

حساب همه جایش را کرده بودند، فتح «موصل» با وجود خریدن فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی کار دشواری به نظر نمی رسید، کُردها هم که از قبل و با ابتکار امریکایی ها در جریان عملیات بودند قرار نبود دخالت و یا مقاومت خاصی از خود نشان دهند، بعد از آن هم و بدون تقریباً مانع چندانی می توانستند ظرف چند روز به بغداد برسند و این پایتخت مهم اعراب را هم ضمیمه ی متصرفات‌شان کنند. همین طور هم شد! موصل ظرف چند ساعت سقوط کرد، و بعد تروریست های داعشی به سرعت به سوی بغداد روانه شدند. این اما تمام ماجرا نبود! بیشتر از 4 میلیون نفر از جوانان عراقی برای جنگ با داعش ثبت نام کردند، سد محکمی از بچه شیعه ها! تروریست ها حسابی گیج شده بودند: این ها دیگر از کجا پیدایشان شد؟! فتوای تاریخی حضرت آقای سیستانی، تمام نقشه هاشان را نقش برآب کرد؛ حساب اینجایش را نکرده بودند!

ادامه مطلب →