ظرفیتهای دولت باید افزایش یابد

مصاحبه با امین نظری ؛ دبیر سابق تحکیم وحدت

_ به عنوان اولین سوال سابقه فعالیت خودتان و تشکلتان را به صورت مختصر بیان کنید:

دفتر تحکیم وحدت اتحادیه انجمن های دانشجویی کشور از سال 58 شروع به فعالیت کرد.این تشکل سه دوره ی زمانی داشته است. در  دوران اول  به عنوان بازوی حاکمیت و همسو با جریان حاکم عمل می کرده است.بعد از آن در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان منتقد دولت و حامی حاکمیت شناخته می شود. بعد از آن و از سال 1376 به بعد منتقد حاکمیت و حامی جریان اصلاح طلبی می شود.تا این که در سال 1380 به این برآیند می رسد که جریان دانشجویی به این سو برود که ناقد قدرت و به دور از معادلات قدرت باشند و جایگاه انتقادی اصلاحی داشته باشند.از سوی دیگر به عنوان دیدبان جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران فعالیت کنند .من هم دانشجوی ورودی سال 82 بودم ؛ دز سال 83 و 84 عضو شورای مرکزی و در سال های 85 و 86 و تا اواسط 87 به عنوان دبیر انجمن شناخته می شدم.هم چنیین در سال 87 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درآمدم. در این سال ها در نشریات دانشجویی هم قلم می زدم . مدیر مسول نشریه ی فریاد آزادی و عضو شورای سردبیری نشریه ی برای وقتی دیگر هم بودم.

_ به عنوان سوال بعد بفرمایید علت بسته شدن دفتر تحکیم وحدت چه بود و در چه سالی اتفاق افتاد؟

دفتر انجمن اسلامی در سال 85 بسته شد . با ایرادی که بر اساسنامه ی تشکل گرفتند. این اقدام در راستای سیاست های دولت بود که می خواست دانشگاهی تک صدایی و بدون منتقد داشته باشد.برای همین هم دفتر بوعلی و علوم پزشکی را که به عنوان جریان منتقد دانشجویی عمل می کرد بستند.

_ شما چه وظیفه ای را برای جنبش دانشجویی تصور می کنید؟

جنبش دانشجویی در ایران نیاز به یک بازنگری اساسی دارد که یک بار دیگر بتواند خود را باز تولید کند و درراستای خواسته ها و اهداف مردم ایران گام بردارد و و نفش وکارکرد تاریخی خود را که همان وجدان آگاه و بیدار جامعه است انجام دهد.هم چنین از دیگر وظایف جنبش دانشجویی پاسداری از جامعه ی مدنی و حقوق بشر و اینکه جنبش دانشجویی در تمام مقاطع فریاد حق طلبی مردم ایران را سر داده  و می دهد.

_ آیا از فضای فعلی حاکم بر دانشگاه راضی هستید؟ و علت ایجاد آن را چه می دانید؟

فضای این روزهای دانشگاه بسیار دردناک و اسفناک است . ما با یک جور خفقان طرفیم که رسما باعث بوجود آمدن یک نوع سرخوردگی در دانشگاه و دانشجویان شده است .بازخورد  این سرخوردگی باعث خواهد شد که جنبش دانشجویی به سمت حرکت ها یرادیکال و کور پیش رود . علت آن هم این است که با حذف نخبگان و منتقدین شناسنامه دار دانشجویی از دانشگاه جریان منتقد در دانشگاه فاقد رهبری و راهبرد مشخص می باشد.

_ چه راهکاری را برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد می کنید؟

باید ظرفیت های دولت افزایش یابد و تن داده شود به خواسته های دانشجویان و از سوی دیگر دانشگاه به عنوان منبع و مولد اندیشه در جامعه باید صحنه ی تمرین دموکراسی باشد.

1 پاسخ به “ظرفیتهای دولت باید افزایش یابد”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *