محمد ٌ رسول لله !

متاسفم از این که این قدر دیر مطلب تازه ای می نویسم ؛ نیز از این که این چنین آشفته .

حادثه ای که رخ داد ، بی نظیر بود . این که اکنون بخواهیم اقدام موهن آن دیوانه را هم تراز مثلا سلمان رشدی و یا شاهین نجفی قلم داد کنیم ؛ حتما بیراهه رفته ایم .  چه از حیث محتوا و چه از حیث فرم . بهر ترتیب آن چه باز هم فرا یاد می رسد وعده ی محققه ی حضرت باری تعالی ست در اکمال نور خویش، هم چنان که رهبر کبیر انقلاب در پیام تاریخی خود ذکر فرمودند : یریدون لیطفئو نور لله بافواهم ؛ ولله متمم نوره …

 

راستش اعتراف می کنم همین که خبر کشته شدن سفیر امریکا در لیبی را شنیدم اولین احتمالی که به ذهنم رسید « توطئه » بود ؛ خاصه که خیلی زود خبر اعزام ناوهای امریکا به سواحل بنغازی مخابره شد . منطقی می نمود : سفیر بیچاره را پیرهن عثمان می کردند و کار لیبی و لابد و تونس و مصر را یکسره . اما بعد تر که دامنه ی اعتراضات و قیام های مردمی را دیدم شائبه ی توطئه بودن این ماجرا  به کلی به نظرم مردود رسید. در بیش از بیست کشور دنیا همزمان به سفارت خانه های امریکا حمله شد . باور نکردنی ست ! باور کنید اغراق نمی کنم . و هیچ کسی نمی تواند ادعا کند _ اعم از امریکا و یا ایران _ که او بانی و نقشه کش این ماجرا بوده است . چیزی شبیه همان انقلاب ها و سقوط دومینو وار حکام دست نشانده ی منطقه ؛ باور کنید در تحلیل این ماجرا ها باید به آسمان نگاه کرد. عقل بشری عاجز است از فهم ما وقع . به نظر می رسد حق _ متعال _ خود از آسمان ها به زمین آمده است تا کار زمین را یکسره کند . . .

ادامه مطلب →