انّی افتتح الثناء بحمدک …

. . . سخت است . و باور کنید سخت است از حضراتشان نوشتن . و من هرچه تایپ می کنم انگار بی ثمر است ، نمی دانم . غرض عرض ارادتی ست به پیشگاه حضرت سلطان ، مالک ارض خراسان ؛ حضرت علی بن موسی . بنده نوازی می کنید آقا جان …

چقدر زیبا بود کامنت استاد بزرگوارم رضا چهرقانی که به تازگی ذیل سروده ی کمک کنید کمی چون شما باشم  مرحمت کردند :

تویی که گوشه امنی در این هیاهوها

چقدر پیش تو امن است جای آهوها…

ومن بیش از این دراز گویی نمی کنم .

پ.ن : ماه نو بر شما مبارک !

2 comments

پاسخ دهید

mnb  jhgj lhoi hjoihuig666 b) <( ;) :twisted: :oops: :mrgreen: :lol: :loiii: :efh :aqqq: :LPO :? :-D :) :! 75649the4iug )( (;; (!