واتیکان و اشغال گران وال استریت

کاریکاتور واشنگتن پست درباره ی اوضاع نابه سامان اقتصادی امریکا و افزایش بی کاری در این کشور

واشنگتن پست تحلیل جالبی زده بود امروز با این مقدمه:آیا در آینده ای نزدیک خواهیم دید پیرمرد متمایزی که با ردای بلند و سفید خود در میان معترضان جنبش اشغال وال استریت در زوکاتی پارک نیویورک قدم می زند؟ آیا پاپ به این حرکت اعتراضی خواهد پیوست؟ و بعد دلیل آورده بود و نوشته بود هم بله و هم خیر.به هرحال نکته ی جالبی بود که شاید کمتر تا کنون به ذهنمان رسیده بود ؛ این که موضع پاپ و مسیحیان در برابر تحولات اخیر و اضاع و احوال آینده ی جهان چیست ؟ و نویسنده ی واشنگتن پست با اشاره به سندی با عنوان انتقاد از سیستم مالی جهانی که توسط شورای جامه اسقفی واتیکان منتشر شده بود به بررسی این موضوع پرداخته بود.به هر ترتیب آن چه به ذهن می رسد این است که اگر کاپیتالیسم پایان بخش امپراتوری کلیساها بر قرون وسطی غرب باشد امروز هیچ کس به اندازه ی کلیسا از فروپاشی این نظام خرسند نیست و برای باز پس گیری قدرت خود می کوشد.و این اما نکته گاهی ست در خور تامل؛ در این واپسین نفس های نظام لیبرال – سرمایه داری. این که آینده ی غرب چه خواهد شد ؟ سوالی که کمابیش در مورد کشورهای منطقه هم پیش آمده بود.کشورهایی که پس از سقوط حاکمان دیکتاتورشان باید راهی نو را برمی گزیدند و در این میانه هرکسی می کوشید تا به اصطلاح میخ خود را بکوبد. لکن با توجه به تحولات شکل گرفته در کشورهای غربی به نظر می رسد میخ غربی ها برای کوبیدن کُند شده باشد !

این روزگار اما روزهای سقوط امپراتوری جماهیر متحده ی شوروی را فرا یاد می آورد . همان طور که گورباچف هم تازگی ها گفته بود :«شرایط امروز امریکا مثل شوروی پیش از فروپاشی است» و بعد هم نامه ی تاریخی امامان به همین بنده خدا _آن روزها که حتی فکرش را هم نمی کرد امپراتوری عریض و طویلش را باید در موزه های سیاسی جهان جستجو کرد _ نامه ای که در آن امام گورباچف را به اسلام دعوت کرده بود و پرهیز داده بود از این که بعد از کمونیسم به دام غرب و سرمایه داری اش بیافتد .امروز هم از بعضی از جهات مشابه آن روزهاست ؛ با این تفاوت که نمی دانم غرب را از افتادن به دام «چه کسی » و یا «چه ایسمی » پرهیز داد؟ و اساساً چه راه و منطی برای بشریت در این روزها جز اسلام عزیز باقی مانده است؟هرچند : تحرکات اخیر واتیکان و حضرات اسقف نشان می دهد بدشان نمی آید دوباره نسخه ای جدید برای آدم ها بپیچند! این اما وظیفه ی تاریخی و تاریخ ساز ماست که باید اسلام عزیز را به عنوان تنها راه رستگاری انسان ها به دنیا معرفی کنیم ، که این خود موضوعی ست که  نوشتاری مستقل می طلبد، همین را بگویم و سرتان را زین بیشتر درد نیاورم : چه ما انجام بدهیم ؛ چه ندهیم تکلیفمان را ،خداوند _ باری تعالی _ معطل مان نمی ماند ؛ چه خود فرموده است : ولله مُتمتم نوره !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *