شب دراز است و . . . !

شب به کام من و تو بیدار است

دل این شب به ترّحم تار است

و صـــدای نفــــس باد ز دور

ورد بیداری این هر دار است

چک چک بارش و شب توفانی

امشب این ابر سیه بی کار است!

جاده تا صبح و من خستگی ها

گر چه تاصبح دلم بیمار است

هیس حریفا!کم کن از قصه ما

گو کسی در پس این دیوار است!

 

گویا اواخر 88 سرودم.

4 comments

  1. ali says:

    هیس حریفا!کم کن از قصه ما گو کسی در پس این دیوار است!

    حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد
    بیا اینم اولین دیدگاهت.دیگه چی میخای؟

پاسخ دهید

mnb  jhgj lhoi hjoihuig666 b) <( ;) :twisted: :oops: :mrgreen: :lol: :loiii: :efh :aqqq: :LPO :? :-D :) :! 75649the4iug )( (;; (!