به جای بهاریه

سالی دگر بمان و در این «انتظار» سحت؛

بَر کام ناشکفته به حســـرت خروش کن…

این جا زمین زمستان

حتی اگر بهاران

پژمرده غنچه زاران

از دوری تو باران

***

کِز کرده ام در این عید

با صدهزار تردید

درانتهای امسال

آیا شود تو را دید

***

دست از طلب ندارم

حتی اگر نیایی

سر گشته ام به سویت

آقا بگو کجایی…

3 comments

پاسخ دهید

mnb  jhgj lhoi hjoihuig666 b) <( ;) :twisted: :oops: :mrgreen: :lol: :loiii: :efh :aqqq: :LPO :? :-D :) :! 75649the4iug )( (;; (!