خون رنگ لاله است!

بیشترها خواهم نوشت از جنگ،راهیان نور…

خون رنگ لاله است…

هر جا زمین رسید:

آلاله ای دمید…

(می دانم این مثل کهنه ای شده:)

آلاله ای شهید!

***

از تو سروده ام

در غربت کویر

آن جا که  گفته شد ای مرد!بمیر!

***

بر خیز دلاورا!نبرد اکنون است

امشب شب فتح قله ی خون است

این جا تو بگو جزیره ی مجنون است!؟

***

مردی !

تمام غزل نذر نام تو

جانم فدای دل آرام تو

…سلام تو!

اسفند89

One comment

پاسخ دهید

mnb  jhgj lhoi hjoihuig666 b) <( ;) :twisted: :oops: :mrgreen: :lol: :loiii: :efh :aqqq: :LPO :? :-D :) :! 75649the4iug )( (;; (!