نور خدا

امسال به مناسبت نه دی سرودم و این روزها _در ایام دهه فجر _می گذارم :

در خرابات مغان نور خدا می بینم

این عجب بین چه نور ی ز کجا می بینم…


شنیدی
چگونه باریدن این صدا را ندیدی
دوصد لشگر ازانتها آمده ست
بگویا بیاید
که صد خرمن از خوشه ی این حقیران
چوکاهی به چشم اندرم مینماید!
مرابیم بیهوده فرمایی ای صاحبا
بگو ازچه ترسم
قشونی مجتمع چون غبار
که عصفِ هوایی هبا می کند
شنیدی
چکونه باریدنِ این صدا را ندیدی
که صد لشگر از آسمانها سوار
به پیکار ِاین ناکثین می رسند
واز جمع این اژدها سیرتان
زیِ آتش و دوزخین می برند
بدان جمع دیوانِ دیوانه خو
نه چون جمع رندان خشکیده لب
چو کنکاش خرخاکی هاست
به گرد خری مرده و غرق تب
چه نوری
چه پیدا و پنهان سروری
ببین نورِ این نور از کجاست
ببین پرنویی از دمِ کبریاست
ببین ریشه ی سدره ی منتهاست
و این نور ِخداست

2 پاسخ به “نور خدا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *